În urma susținerii probei scrise și a interviului din data de 26-28 februarie 2020 în vederea ocupării funcției publice vacante de consilier, calsa I grad superior, in cadrul Biroului contabilitate, achiziții publice, administrativ din aparatul de specialitate al Primarului comunei Gioseni, județul Bacău, s-au obținut următoarele rezultate

SCAN_20200302_115044296