Nr: 57 din: 12 Martie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind desemnarea persoanei responsabile cu monitorizarea situațiilor de pantouflage la nivelul Primăriei comunei Gioseni,județul Bacău