Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
25 / 2019 Privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Gioseni, judetul Bacau 16-04-2019
24 / 2019 Privind aprobarea sanctionarii persoanelor care nu separa in mod corespunzator cele doua fluxuri de deseuri pe raza comunei Gioseni, judetul Bacau 16-04-2019
23 / 2019 Privind reorganizarea Consiliului Comunitar Consultativ pentru perioada 2019-2024 16-04-2019
21 / 2019 Privind aprobarea decontarii contravalorii navetei cadrelor didactice ce apartin Scolii generale clasele I-VIII ,, Ion Strat" care desfasoara activitatea in comuna Gioseni, Judetul Bacau 16-04-2019
20 / 2019 Privind executia bugetara a trimestrului I 2019 16-04-2019
19 / 2019 Privind aprobarea bugetului local si a bugetului de venituri proprii si subventii pe anul 2019 16-04-2019
18 / 2019 Privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice in anul 2019 din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gioseni, judetul Bacau 28-03-2019
71 / 2018 Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2017-2020, a Planului Local de actiune in domeniul serviciilor sociale, precum si Procedura de identificare a situatiilor de risc de separare a copiilor de parinti si a monitorizarii situatiei familiilor cu copii in situatie de risc la nivelul Comunei Gioseni,judetul Bacau 27-11-2018
70 / 2018 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2019 in comuna Gioseni, judetul Bacau 27-11-2018
63 / 2018 Aprobarea normelor si regimului contraventiilor in comuna Gioseni,judetul Bacau 31-10-2018
Înapoi

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează