Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
65 / 2019 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici la investiția ,,Construire Monument al Eroilor din comuna Gioseni, județul Bacău 26-09-2019
64 / 2019 privind aprobarea Actului adițional nr. 6 la Contract nr. 2350/20.07.2009 de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a comunei Gioseni către SC SOMA SRL Bacău 26-09-2019
63 / 2019 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici la investiția ,, Modernizare rețea de iluminat public în comuna Gioseni, județul Bacău" 26-09-2019
62 / 2019 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019 26-09-2019
61 / 2019 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al comunei Gioseni în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale comuna Gioseni, județul Bacău 26-09-2019
60 / 2019 privind aprobarea contractului de voluntariat care se va incheia intre persoanele din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta si Consiliul Local al comunei Gioseni, judetul Bacau, ca beneficiar al voluntariatului 26-08-2019
59 / 2019 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile septembrie, octombrie si noiembrie 2019 26-08-2019
25 / 2019 Privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Gioseni, judetul Bacau 16-04-2019
24 / 2019 Privind aprobarea sanctionarii persoanelor care nu separa in mod corespunzator cele doua fluxuri de deseuri pe raza comunei Gioseni, judetul Bacau 16-04-2019
23 / 2019 Privind reorganizarea Consiliului Comunitar Consultativ pentru perioada 2019-2024 16-04-2019
Înapoi

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează