Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
69 / 2019 privind aprobarea Devizului General privind cheltuielile necesare realizării investiției ,, Modernizare rețea de iluminat public în comuna Gioseni, județul Bacău " 30-10-2019
68 / 2019 privind mandatarea reprezentantului Comunei Gioseni in Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău să voteze modificarea și completarea Comisie de evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de concesiune servicii ,, Delegare prin concesionare a serviciilor de colectare și transport deșeuri în municipiul Bacău si 22 comune limitrofe". 30-10-2019
67 / 2019 privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe trimestrul III al anului 2019 30-10-2019
66 / 2019 privind aprobarea organigramei și statutului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Gioseni și serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Comunei Gioseni, județul Bacău. 30-10-2019
65 / 2019 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici la investiția ,,Construire Monument al Eroilor din comuna Gioseni, județul Bacău 26-09-2019
64 / 2019 privind aprobarea Actului adițional nr. 6 la Contract nr. 2350/20.07.2009 de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a comunei Gioseni către SC SOMA SRL Bacău 26-09-2019
63 / 2019 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici la investiția ,, Modernizare rețea de iluminat public în comuna Gioseni, județul Bacău" 26-09-2019
62 / 2019 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019 26-09-2019
61 / 2019 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al comunei Gioseni în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale comuna Gioseni, județul Bacău 26-09-2019
60 / 2019 privind aprobarea contractului de voluntariat care se va incheia intre persoanele din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta si Consiliul Local al comunei Gioseni, judetul Bacau, ca beneficiar al voluntariatului 26-08-2019
Înapoi

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează