Nr: 60 din: 01 August 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea contractului de voluntariat care se va incheia intre persoanele din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta si Consiliul Local al comunei Gioseni, judetul Bacau, ca beneficiar al voluntariatului