Nr: 64 din: 01 Septembrie 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Actului adițional nr. 6 la Contract nr. 2350/20.07.2009 de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a comunei Gioseni către SC SOMA SRL Bacău