Nr: 66 din: 01 Octombrie 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea organigramei și statutului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Gioseni și serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Comunei Gioseni, județul Bacău.