Nr: 14 din: 28 Februarie 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gioseni, Județul Bacău pentru anul 2023