Nr: 16 din: 30 Martie 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Devizului General privind cheltuielile necesare realizarii investitiei
,, Construire troiță în comuna Gioseni ,judetul Bacău “