Nr: 19 din: 30 Martie 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind aprobarea actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare – operare instalații nr. 1087/1078 din data de 16.04.2018 încheiat cu S.C. ECOSUD S.A.