Nr: 2 din: 31 Ianuarie 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind aprobarea Statului de funcții și organigramei pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Gioseni