Nr: 43 din: 28 Septembrie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind darea în folosinţă gratuită, pe o durată de 25 de ani, a unui teren în suprafață de 1839 mp, din domeniul privat al Comunei Gioseni , județul Bacău, către Parohia Ortodoxă Chetriș din comuna Tamași , județul Bacău - Filia Gioseni, în vederea construirii unui centru social, filantrofic și cultural