Nr: 45 din: 28 Septembrie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind participarea UAT Gioseni la elaborarea Studiului de oportunitate și de fundamentare pentru delegarea gestiunii serviciului public local de călători prin curse regulate în Municipiul Bacău și Zona Metropolitană, a Regulamentului serviciului, a documentației de atribuire și la elaborarea unui Studiu de trafic pentru tren urban