Economia

 

           Profilul economic al comunei Gioseni „este caracterizat prin resursele naturale şi umane existente" . Comuna „are un profil economic agro-zootehnic, activitatea desfăşurându-se numai în sector particular, gospodării individuale, atât în sectorul producţiei vegetale cât şi al creşterii animalelor.


          Suprafaţa mare a fâneţelor şi păşunilor pe teritoriul comunei oferă condiţii favorabile pentru dezvoltarea sectorului zootehnic. Terenul arabil este cultivat în principal cu legume şi plante furajere. 


         În comuna Gioseni, economia locală este realizată şi prin agenţi economici de tip privat" care se ocupă în principal de „comerţul cu amănuntul, farmacie, instalaţii electrice, materiale de construcţii" . De asemenea, „în comună îşi mai desfăşoară activitatea mici fermieri, în zootehnie şi legumicultură" .


          În ceea ce priveşte „producţia agricolă" , menţionăm faptul că în anul 2008 pe o suprafaţă arabilă de 1700 ha s-au cultivat: grâu - pe 25 hectare (obţinându-se o producţie medie de 5000 kg/ha) ; porumb - 1200 hectare (obţinându-se o producţie medie de 4000 kg/ha) ; lucernă - 125 hectare ; legume - 150 hectare ; vie - 14 hectare .


         Privitor la activitatea din sectorul zootehnic , menţionăm că în anul 2008 efectivul de animele era următorul: 500 bovine ; 1000 porcine ; 700 ovine ; 120 caprine ; 100 cabaline ; 150000 păsări . În acelaşi an au fost consemnate în comuna Gioseni 500 familii de albine .


 

Înapoi


Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează