Nr: 10 din: 31 Ianuarie 2024
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind aprobarea Proiectului Tehnic de Execuție a Devizului General actualizat și a Indicatorilor tehnico – economici actualizați și asigurării de la Bugetul Local a cheltuielilor neeligibile pentru realizarea obiectivului de investiții ,, Amenajare loc de joacă pentru Grădinița Nord Comuna Gioseni, Județul Bacău,,