Nr: 14 din: 22 Februarie 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gioseni, judetul Bacau pentru anul 2023