Nr: 24 din: 12 Aprilie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse școlare pentru elevii Școlii Gimnaziale ,, Ion Strat ”din comuna Gioseni , județul Bacău pentru anul școlar 2020-2021