Nr: 29 din: 07 Martie 2024
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind constituirea unui drept de uz pentru suprafața de 92 mp și a unui drept de servitute asupra suprafeței de 315 mp în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. prin S.C. SERVICII ENERGETICE – PROIECTARE S.R.L. necesar pentru modernizare LEA JT aferentă PTA 1 Gioseni și îmbunătățire nivel de tensiune în reteaua de joasă tensiune aferentă PTA 2 Gioseni și PTA 3 Gioseni, Județul Bacău