Nr: 4 din: 10 Februarie 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Gioseni nr. 50 din 28.09.2021 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny și a devizului general estimative aferent investiției “Modernizare rețea de drumuri de interes local în Comuna Gioseni, Județul Bacău”