Nr: 60 din: 28 Septembrie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I. ” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: Reabilitare Școala Gimnaziala cu clasele I-VIII ,, Ion Strat ”în comuna Gioseni, judetul Bacău