Nr: 62 din: 28 Septembrie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții ,,Anghel Saligny” și a devizului general estimativ aferent investiției ,,Modernizare rețea de drumuri de interes local în comuna Gioseni,județul Bacău“