Nr: 7 din: 10 Februarie 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind aprobarea actului adițional nr. 4 la documentul de poziție privind modul de implentare a proiectului ”SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR SOLIDE ÎN JUDEȚUL BACĂU”