Nr: 72 din: 18 Noiembrie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind instituirea unor măsuri fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2021 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ teritorială a Comunei GIOSENI