Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
124 / 2019 PROIECT de HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019 2019-11-21
119 / 2019 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale, ptrecum și a taxelor speciale, pentru anul 2020 2019-11-05
115 / 2019 PROIECT de HOTĂRÂRE privind stabilirea situațiilor deosebite și aprobarea Regulamentului de acordare din bugetul local a prestațiilor financiare excepționale și a ajutoarelor de urgența pentru familii, persoane și/sau copii aflate în nevoie 2019-11-05
93 / 2019 PROIECT de HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Gioseni in Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacau, să voteze modificarea si completarea Comisiei de evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de concesiune servicii : "Dezvotarea prin concesionare a serviciilor de colectare și transport deșeuri in municipiul Bacău și 22 comune limitrofe. 2019-10-23
77 / 2019 PROIECT de HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar pe trimestrul III al anului 2019 2019-10-02
65 / 2019 PROIECT de HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Gioseni și pentru serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Comunei Gioseni, județul Bacău 2019-09-27
69 / 2019 Proiect de Hotărâre privind organizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Gioseni, județul Bacău 2019-09-27
48 / 2019 PROIECT HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului adițional nr. 6 la Contractul nr. 2350/5935/20.07.2009 de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a comunei Gioseni catre S.C. SOMA SRL Bacău 2019-09-20
45 / 2019 PROIECT HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019 2019-09-18
36 / 2019 PROIECT HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici la investiția ,, MODERNIZARE REȚEA DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA GIOSENI, JUDEȚUL BACĂU 2019-09-10
Înapoi

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează