Hotărâre

Nr: 9 din: 18-Februarie-2022
privind aprobarea bugetului local al Comunei Gioseni, Judeţul Bacău pe anul 2022 şi lista obiectivelor de investiţii pe anul 2022

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Hotărâre

Nr: 8 din: 18-Februarie-2022
privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Gioseni pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 25.02.2022

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 7 din: 18-Februarie-2022
privind aprobarea actului adițional nr. 4 la documentul de poziție privind modul de implentare a proiectului ”SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR SOLIDE ÎN JUDEȚUL BACĂU”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 6 din: 18-Februarie-2022
privind aprobarea Devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului ,,Reabilitare bază sportivă multifuncțională, Comuna Gioseni, Județul Bacău,,

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 5 din: 18-Februarie-2022
privind alegerea preşedintelui de şedinţă

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 4 din: 10-Februarie-2022
privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Gioseni nr. 50 din 28.09.2021 privind aprobarea depunerii cererii de finantare prin Programul National de Investitii Anghel Saligny si a devizului general estimative aferent investitiei “Modernizare retea de drumuri de interes local in comuna Gioseni, judetul Bacau”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 3 din: 31-Ianuarie-2022
privind aprobarea Planului de analiză și acoperirea riscurilor Comuna Gioseni, Județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 2 din: 31-Ianuarie-2022
privind aprobarea Statului de funcții și organigramei pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Gioseni

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Hotărâre

Nr: 1 din: 31-Ianuarie-2022
privind organizarea “Rețelei școlare a unităților de învățământ din Comuna Gioseni, Județul Bacău pentru anul școlar 2022-2023”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 70 din: 15-Decembrie-2021
privind rectificarea bugetului local al Comunei Gioseni, Județul Bacău pe anul 2021 și aprobare listă de investiții

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pagina 1 din 18
Rezultate 180
1 2 3 18