Hotărâre

Nr: 40 din: 26-August-2021
privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Gioseni, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Hotărâre

Nr: 39 din: 26-August-2021
privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile septembrie și octombrie 2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 38 din: 26-August-2021
privind aprobarea Devizului General privind cheltuielile necesare realizarii investitiei ,,Reabilitare Școala Gimnaziala cu clasele I-VIII Ion Strat Gioseni,judetul Bacau”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 37 din: 26-August-2021
privind aprobarea modificării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitană Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 36 din: 21-Iulie-2021
privind aprobarea aderării UAT Berești Bistrița în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB și modificarea Actului Constitutiv și a Statutului acesteia

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 35 din: 21-Iulie-2021
privind predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I. ” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: ,, Construire și dotare grădiniță cu program prelungit, magazie și împrejmuire în comuna Gioseni , județul Bacău “

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 34 din: 21-Iulie-2021
privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investiţii pe anul 2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Hotărâre

Nr: 33 din: 21-Iulie-2021
privind aprobarea Devizului General privind cheltuielile necesare realizarii investitiei,, Construire grup sanitar in parcul Gioseni,sat.Gioseni, comuna Gioseni , județul Bacău “

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Hotărâre

Nr: 32 din: 21-Iunie-2021
privind aprobarea contului de execuție al exercitiului bugetar pe trimestrul II al anului 2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 31 din: 21-Iulie-2021
privind aprobarea Devizului General privind cheltuielile necesare realizarii investitiei ,, Construire și dotare grădiniță cu program prelungit, magazie și împrejmuire în comuna Gioseni, județul Bacău “

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Pagina 1 din 15
Rezultate 147
1 2 3 15