Hotărâre

Nr: 21 din: 26-Mai-2021
privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai și iunie 2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 24 din: 26-Mai-2021
privind aprobarea contului anual de executie al bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 22 din: 26-Mai-2021
privind aprobarea și completarea prețurilor/tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 23 din: 26-Mai-2021
privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor ( P.A.A.R. ) al comunei Gioseni, județul Bacău, pe anul 2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Hotărâre

Nr: 17 din: 20-Aprilie-2021
privind aprobarea cotizației pentru anul 2021 la patrimoniul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau-ADIB"

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 16 din: 20-Aprilie-2021
privind aprobarea contribuției Consiliului local al comunei Gioseni , județul Bacău la susținerea persoanei cu handicap instituționalizate în serviciile rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. Bacău pe anul 2021, precum și a aprobării Contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Hotărâre

Nr: 19 din: 20-Aprilie-2021
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiții pe anul 2021 ale comunei Gioseni , județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Hotărâre

Nr: 20 din: 20-Aprilie-2021
privind aprobarea contului de execuție al exercitiului bugetar pe trimestrul I al anului 2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 18 din: 20-Aprilie-2021
privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse școlare pentru elevii Școlii Gimnaziale ,, Ion Strat ” din comuna Gioseni , județul Bacău pentru anul școlar 2020-2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 15 din: 20-Aprilie-2021
privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2021 în comuna Gioseni, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pagina 1 din 14
Rezultate 131
1 2 3 14