Hotărâre

Nr: 19 din: 15-Februarie-2023
privind aprobarea bugetului local al Comunei Gioseni, Judeţul Bacău pe anul 2024 şi lista obiectivelor de investiţii pe anul 2024

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Hotărâre

Nr: 17 din: 09-Februarie-2024
privind alegerea preşedintelui de şedinţă

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 16 din: 09-Februarie-2024
privind decontarea cheltuielilor de transport pentru funcționarii publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gioseni, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 15 din: 09-Februarie-2024
privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al UAT Comuna Gioseni, Județul Bacău pentru ședința Adunării Generala Ordinare a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 28/29.02.2024

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 14 din: 09-Februarie-2024
privind aprobarea drepturilor salariale acordate functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gioseni

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Hotărâre

Nr: 13 din: 09-Februarie-2024
privind aprobarea Regulamentului privind procedura de eliberare a avizului pentru programe de funcționare și/sau a autorizației de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale în comuna Gioseni, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Hotărâre

Nr: 12 din: 09-Februarie-2024
privind aprobarea cotizației anuale a Comunei Gioseni la patrimoniul Asociației Comunelor din România

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 11 din: 31-Ianuarie-2023
privind aprobarea Proiectului ”Management centralizat pentru implementarea instrumentului economic plătește pentru cât arunci în aria de delegare a operatorului S.C. SOMA S.R.L.”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 9 din: 31-Ianuarie-2024
privind modificarea HCL nr. 9 din 31.01.2023

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 10 din: 31-Ianuarie-2024
privind aprobarea Proiectului Tehnic de Execuție a Devizului General actualizat și a Indicatorilor tehnico – economici actualizați și asigurării de la Bugetul Local a cheltuielilor neeligibile pentru realizarea obiectivului de investiții ,, Amenajare loc de joacă pentru Grădinița Nord Comuna Gioseni, Județul Bacău,,

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Pagina 1 din 26
Rezultate 257
1 2 3 26