Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărâri ale Consiliului Local2019-12-18T12:02:49+02:00

Hotărâre

Nr: 27 din: 18-Martie-2020
privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iunie , iulie și august 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 25 din: 18-Mai-2020
privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar pe anul 2019

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 23 din: 18-Mai-2020
privind aprobarea încheierii unui contract de cesiune privitor la contractul de închiriere pășune din domeniul privat al comunei Gioseni, județul Bacău nr. 1561 din 10.04.2015, pentru suprafața de 19,93 ha pășune

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 26 din: 18-Mai-2020
privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investiţii pe anul 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 24 din: 18-Mai-2020
privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar pe trimestrul I al anului 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 22 din: 18-Mai-2020
privind stabilirea normativului propriu de cheltuieli privind consumul lunar de carburanți pentru autoturismele / utilajele UAT Gioseni , județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 18 din: 30-Aprilie-2020
privind aprobarea
Programului de gospodărire şi înfrumuseţare al Comunei Gioseni, Judetul Bacău, pe anul 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 20 din: 30-Aprilie-2020
privind aprobarea
contribuției Consiliului local al comunei Gioseni,județul Bacău
la susținerea persoanei cu handicap care beneficiază de protecție socială
pentru anul 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 19 din: 30-Aprilie-2020
privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.1813 din 28.04.2015 încheiat cu
dr. Ghiuță Radu – Bogdan ,medic titular al Cabinet Medical Individual dr. Ghiuță Radu – Bogdan

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 21 din: 30-Aprilie-2020
privind aprobarea rectificării bugetului local, finanţării din bugetul local a unor cheltuieli de personal şi modificării listei de investiţii pe anul 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ


Pagina 1 din 7
Rezultate 70