Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărâri ale Consiliului Local2019-12-18T12:02:49+02:00

Hotărâre

Nr: 45 din: 22-Septembrie-2020
privind aprobarea Devizului General privind cheltuielile necesare realizarii investitiei ,, Extindere sisteme de apa si canalizare în comuna Gioseni ,judetul Bacau “

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 43 din: 22-Septembrie-2020
privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investiţii pe anul 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Hotărâre

Nr: 46 din: 22-Septembrie-2020
privind implementarea proiectului Înființare rețea de distribuție gaze naturale în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Siret Gaz” în comunele Tamași, Buhoci și Gioseni, jud. Bacău și aprobarea indicatorilor tehnico-economici

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 44 din: 22-Septembrie-2020
privind acordarea unui sprijin financiar pentru bisericile din comuna Gioseni , județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 42 din: 09-Septembrie-2020
privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investiţii pe anul 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Hotărâre

Nr: 41 din: 09-Septembrie-2020
privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar pe trimestrul II al anului 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Hotărâre

Nr: 40 din: 06-August-2020
privind alegerea președintelui de ședință pentru luna septembrie 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 39 din: 06-August-2020
privind revocarea HCL nr. 34 / 16.07.2020 și aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Gioseni, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Hotărâre

Nr: 38 din: 06-August-2020
privind instituirea unor măsuri fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ teritorială a Comunei GIOSENI

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 37 din: 06-August-2020
privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Romano-Catolică Gioseni și Parohia Ortodoxă Chetriș , filia Gioseni , județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL


Pagina 1 din 9
Rezultate 89
Go to Top