Hotărâre

Nr: 23 din: 30-Martie-2023
privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2023 în Comuna Gioseni, Județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 26 din: 30-Martie-2023
privind aprobarea votului în cadrul Adunării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 25 din: 30-Martie-2023
privind aprobarea sumelor reprezentând decontarea burselor școlare pentru luna decembrie 2022, ianuarie 2023, februarie 2023 și martie 2023 în cadrul Școlii Gimnaziale Ion Strat, Comuna Gioseni, Județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 24 din: 30-Martie-2023
privind însușirea și aprobarea actelor adiționale nr. 2 din 27.12.2022 privind prelungirii contractelor de închiriere nr. 1563/10.04.2015, nr. 1567/10.04.2015, nr. 1568/10.04.2015, nr. 1571/10.04.2022 și a contractelor de cesiune nr. 1446/01.06.2020, nr. 958/01.04.2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 22 din: 30-Martie-2023
privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al UAT Comuna Gioseni, Județul Bacău pentru ședința Adunării Generala a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 20.04.2023/21.04.2023

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 21 din: 30-Martie-2023
privind stabilirea măsurilor pentru eficientizarea activității de înscriere a datelor în Registrul Agricol al Comunei Gioseni, Județul Bacău, în anul 2023

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 20 din: 30-Martie-2023
privind aprobarea Programului de gospodărire și înfrumusețare al Comunei Gioseni, Județul Bacău, pe anul 2023

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Hotărâre

Nr: 19 din: 30-Martie-2023
privind aprobarea actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare – operare instalații nr. 1087/1078 din data de 16.04.2018 încheiat cu S.C. ECOSUD S.A.

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Hotărâre

Nr: 18 din: 30-Martie-2023
privind aprobarea cotizației anuale a Comunei Gioseni la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomuntară pentru Salubrizare Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 17 din: 28-Februarie-2023
privind alegerea preşedintelui de şedinţă

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pagina 1 din 23
Rezultate 229
1 2 3 23