Proiecte de hotărâri

Proiecte de hotărâri2020-01-27T20:29:31+02:00

Proiect de Hotărâre

Nr: 50 din: 11-Februarie-2020
Privind acordul de principiu pentru forma preliminară a documentației
Planului Urbanistic General al comunei Gioseni , județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 14 din: 22-Ianuarie-2020
privind aprobarea
bugetului de venituri si cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiții pe anul 2020
ale comunei Gioseni , județul Bacău,

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Proiect de Hotărâre

Nr: 21 din: 23-Ianuarie-2020
privind înființarea, organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență de tip V1, prin reorganizare a serviciuluidecategoria C1 alcomunei Gioseni, jud. Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 11 din: 22-Ianuarie-2020
privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Gioseni, jud. Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 181 din: 19-Decembrie-2019
pentru aprobarea pentru anul 2020 a măsurilor privind efectuarea acțiunilor și a lucrărilor de interes local de către persoanele beneficiare de ajutor social din comuna Gioseni, jud. Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 135 din: 30-Decembrie-2019
privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2020-2021 din comuna Gioseni, jud. Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 175 din: 20-Decembrie-2019
privind aprobarea pentru anul 2020 a numărului de posturi pentru asistenți personali ai persoanelor cu handicap din comuna Gioseni, jud. Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 15 din: 21-Noiembrie-2019
PROIECT de HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 14 din: 27-Septembrie-2019
Proiect de Hotărâre privind organizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Gioseni, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 13 din: 05-Noiembrie-2019
PROIECT de HOTĂRÂRE privind stabilirea situațiilor deosebite și aprobarea Regulamentului de acordare din bugetul local a prestațiilor financiare excepționale și a ajutoarelor de urgența pentru familii, persoane și/sau copii aflate în nevoie

VEZI DOCUMENT OFICIAL


Pagina 1 din 2
Rezultate 19