Proiecte de hotărâri

Proiecte de hotărâri2020-01-27T20:29:31+02:00

Proiect de Hotărâre

Nr: 68 din: 20-Februarie-2020
privind modificarea Contribuției la Economia Circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și desființări și destinate a fi eliminate prin depozitare pentru anul 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 76 din: 20-Februarie-2020
privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al unităților administrativ teritoriale din județul Bacău, membre ADIS

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 72 din: 20-Februarie-2020
privind aprobarea modificării tarifelor operatorului S.C. ECO SUD S.A. și aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul 1078/1087/16.04.2018.

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 68 din: 20-Februarie-2020
privind modificarea Contribuției la Economia Circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și desființări și destinate a fi eliminate prin depozitare pentru anul 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 76 din: 20-Februarie-2020
privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al unităților administrativ teritoriale din județul Bacău, membre ADIS

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 68 din: 20-Februarie-2020
privind modificarea Contribuției la Economia Circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și desființări și destinate a fi eliminate prin depozitare pentru anul 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 72 din: 20-Februarie-2020
privind aprobarea modificării tarifelor operatorului S.C. ECO SUD S.A. și aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul 1078/1087/16.04.2018.

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 50 din: 11-Februarie-2020
Privind acordul de principiu pentru forma preliminară a documentației
Planului Urbanistic General al comunei Gioseni , județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 14 din: 22-Ianuarie-2020
privind aprobarea
bugetului de venituri si cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiții pe anul 2020
ale comunei Gioseni , județul Bacău,

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Proiect de Hotărâre

Nr: 21 din: 23-Ianuarie-2020
privind înființarea, organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență de tip V1, prin reorganizare a serviciuluidecategoria C1 alcomunei Gioseni, jud. Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL


Pagina 1 din 3
Rezultate 26