Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative2020-01-27T20:30:55+02:00

Proiect de Hotărâre

Nr: 354 din: 18-Septembrie-2020
privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investiţii pe anul 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Proiect de Hotărâre

Nr: 360 din: 18-Septembrie-2020
privind aprobarea Devizului General privind cheltuielile necesare realizarii investitiei ,, Extindere sisteme de apa si canalizare în comuna Gioseni ,judetul Bacau “

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 363 din: 18-Septembrie-2020
privind implementarea proiectului Înființare rețea de distribuție gaze naturale în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Siret Gaz” în comunele Tamași, Buhoci și Gioseni, jud. Bacău și aprobarea indicatorilor tehnico-economici

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 357 din: 18-Septembrie-2020
privind acordarea unui sprijin financiar pentru bisericile din comuna Gioseni , județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 360 din: 18-Septembrie-2020
privind aprobarea Devizului General privind cheltuielile necesare realizarii investitiei ,, Extindere sisteme de apa si canalizare în comuna Gioseni ,judetul Bacau “

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 307 din: 30-Iulie-2020
privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar pe trimestrul II al anului 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Proiect de Hotărâre

Nr: 338 din: 08-Septembrie-2020
privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investiţii pe anul 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Proiect de Hotărâre

Nr: 314 din: 03-August-2020
privind instituirea unor măsuri fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ teritorială a Comunei GIOSENI

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 311 din: 03-August-2020
privind revocarea HCL nr. 34 / 16.07.2020 și aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Gioseni, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Proiect de Hotărâre

Nr: 249 din: 09-Iunie-2020
privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Romano-Catolică Gioseni județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL


Pagina 1 din 5
Rezultate 50