Proiect de Hotărâre

Nr: 50 din: 24 August 2021
privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Gioseni, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Proiect de Hotărâre

Nr: 49 din: 12 August 2021
privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile septembrie și octombrie 2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 48 din: 12 August 2021
privind aprobarea Devizului General privind cheltuielile necesare realizarii investitiei ,,Reabilitare Școala Gimnaziala cu clasele I-VIII Ion Strat Gioseni, judetul Bacau”

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Proiect de Hotărâre

Nr: 47 din: 27 Iulie 2021
privind aprobarea modificării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitană Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 46 din: 20 Iulie 2021
privind aprobarea aderării UAT Berești Bistrița în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB și modificarea Actului Constitutiv și a Statutului acesteia

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 45 din: 20 Iulie 2021
privind predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I. ” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: ,, Construire și dotare grădiniță cu program prelungit, magazie și împrejmuire în comuna Gioseni , județul Bacău “

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 44 din: 19 Iulie 2021
privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investiţii pe anul 2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Proiect de Hotărâre

Nr: 43 din: 19 Iulie 2021
privind aprobarea Devizului General privind cheltuielile necesare realizarii investitiei ,, Construire grup sanitar in parcul Gioseni,sat.Gioseni, comuna Gioseni, județul Bacău“

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Proiect de Hotărâre

Nr: 42 din: 16 Iulie 2021
privind aprobarea contului denxecuție al exercitiului bugetar pe trimestrul II al anului 2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Proiect de Hotărâre

Nr: 41 din: 14 Iulie 2021
privind aprobarea Devizului General privind cheltuielile necesare realizarii investitiei ,, Construire și dotare grădiniță cu program prelungit, magazie și împrejmuire în comuna Gioseni , județul Bacău “

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Pagina 1 din 12
Rezultate 111
1 2 3 12