Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative2020-01-27T20:30:55+02:00

Proiect de Hotărâre

Nr: 237 din: 02-Iunie-2020
privind aprobarea Devizului General privind cheltuielile necesare realizarii investitiei ,, Modernizare drumuri de interes local în comuna Gioseni,județul Bacău “ -etapa II-

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 229 din: 28-Mai-2020
privind aprobarea cotizației pentru anul 2020 la patrimoniul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau-ADIB"

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 233 din: 28-Mai-2020
privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.2898 din 30.06.2015 încheiat cu SC MIKE PHARM TRADE SRL Roman, județul Neamț, punct de lucru comuna Gioseni

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 241 din: 02-Iunie-2020
privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor ( P.A.A.R. ) al comunei Gioseni, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 210 din: 14-Mai-2020
privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investiţii pe anul 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 111 din: 19-Martie-2020
privind aprobarea Programului de gospodărire
şi înfrumuseţare al Comunei Gioseni, Judetul Bacău, pe anul 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 146 din: 02-Aprilie-2020
privind aprobarea contribuției
Consiliului local al comunei Gioseni,județul Bacău
la susținerea persoanei cu handicap care beneficiază de protecție socială
pentru anul 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 161 din: 24-Aprilie-2020
privind aprobarea rectificării bugetului local, finanţării din bugetul local a unor cheltuieli de personal şi modificării listei de investiţii pe anul 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Proiect de Hotărâre

Nr: 142 din: 02-Aprilie-2020
privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.1813 din 28.04.2015 încheiat cu
dr. Ghiuță Radu – Bogdan ,medic titular al Cabinet Medical Individual dr. Ghiuță Radu – Bogdan

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de Hotărâre

Nr: 68 din: 20-Februarie-2020
privind modificarea Contribuției la Economia Circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și desființări și destinate a fi eliminate prin depozitare pentru anul 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL


Pagina 1 din 4
Rezultate 35