Planul de dezvoltare al administraţiei locale prevede măsuri menite să îmbunătăţească condiţiile de viaţă ale locuitorilor, să ridice standardul calitativ al designului local, serviciilor şi imaginii comunei în general, să ofere oportunităţi pentru intervenţia sectorului privat fie sub forma investiţiilor directe fie sub forma parteneriatelor. Sunt necesare investitii pentru reabilitarea drumurilor, alimentarea cu apă, canalizare, reabilitare reţea electrică, manipularea deşeurilor, amenajarea unor centre sociale, reabilitarea unor clădiri publice, lucrări ce ţin de cursurile de apă, dotarea administraţiei publice locale cu maşini şi utilaje necesare gospodăririi comunei, amenajarea unei staţii de alimentare cu carburanţi, dotarea instituţiilor publice cu aparatură şi tehnică modernă de lucru, dezvoltarea unor baze sportive ş.a.

Legăturile comunei Gioseni cu celelalte unităţi administrative se realizează printr-o reţea de drumuri comunale si DJ 252B.Legăturile zonelor rezidenţiale din localităţile componente ale comunei cu drumul judeţean .

Retelele de distributie de joasa tensiune respecta traseul de pe marginea drumurilor.Aceste instalatii alimenteaza integral consumatorii casnici, social – culturali si societatile comerciale privatizate.Comuna Gioseni beneficiaza de iluminat public, pe o mare parte din cuprinsul comunei.

In comuna Gioseni functioneaza sistemul de alimentare cu apa,avand aproximativ 350 de abonati.Alimentarea cu apa in comuna Gioseni s-a realizat in cadrul Programului de Alimentare cu Apa la Sate,conform HG 687/1997.Obiectivele in cadrul investitiei care s-au realizat sunt urmatoarele: Sursa de captare subterana,Aductiune,Inmagazinare,Statie de clorinare,Retea de distributie. Reteaua sistemului are o lungime de 8460m si include 2 statii de pompare si 1 statie de clorinare.

S-a realizat Reabilitarea Serviciului de Iluminat public stradal.Lungimea retelei este de 16 km si a inclus amplasarea de 120 de lampi.

Transportul in comuna Gioseni este deservit de SC Transport-Bistrita SA Bacau.Se urmareste realizarea transportului public pentru copii si elevi la gradinitele si la scoala generala de pe teritoriul comunei.

In comuna Gioseni reteaua de drumuri masoara 16 km.Pe 90% din reteaua de drumuri s-au realizat lucrari de pietruire a acestora.