COMUNA GIOSENI, titular al proiectului ,,Modernizare drumuri de interes local in comuna Gioseni,judetul Bacau“,anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bacau,ca nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului si evaluarea adecvata,pentru proiectul propus a fi amplasat in comuna Gioseni, sat Gioseni ,  judetul Bacau.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bacau,str. Oituz,nr. 23,in zilele luni-joi,intre orele 8.00-16:30,vineri 8.00-14.00,precum, si la urmatoarea adresa de internet :http://apmbc.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt,pana la data de 22.10.2017.