ROMANIA

JUDETUL BACAU

COMUNA GIOSENI

NR.    2497   din 21.06.2019

 

ANUNŢ

 

            Primarul  Comunei Gioseni organizează concurs pentru ocuparea  postului de consilier principal, perioada nedeterminata, functionar public, studii superioare de lunga durata in cadrul biroului financiar contabil, achizitii publice si resurse umane.

Condiţii de inscriere la  concurs:

-are cetăţenia română;

-cunoaşterea limbii române;

-capacitatea deplina de exercitiu;

-diploma de licenta;

-cunostinte IT;

-fara condamnare definitive.

Condiţii specifice :

-studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalata , in domeniul contabilitate;

             -vechime minim 5 ani in specialitatea studiilor.

Concursul se organizeaza la sediul Primariei comunei Gioseni, dupa cum urmeaza, pe data de 23 iulie 2019, ora 10-proba scrisa si pe data de 25 iulie 2019 ora 10 proba interviu.

Acte necesare in vederea inscrierii la concurs sunt:

cerere inscriere;

-diploma de licenta-specialitate contabilitate;

-copie carnet de munca sau adeverinta cu vechime in munca;

-curriculum vitae;

– copie CI/BI;

-cazie judiciar;

-adeverinta medicala.

            Concursul constă în următoarele etape succesive:

      selecţia dosarelor de înscriere;

      proba scrisă;

      interviul.

Dosarul complet va fi depus la registratura institutiei pana la data de 11.07.2019, ora 13:00.

Examenul consta in proba scrisa si interviu.

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS:

1. Constitutia Romaniei republicata;

2. Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici,republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici republicata;

4. Legea nr. 215/2001a  administratiei publice locale (republicata) cu modificarile si completarile ulterioare;

5.Legea 53/2003 Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;

6.Legea 82/1991 Legea contabilitatii;

7.Ordonanta 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

8.Ordinul nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv cu modificarile si completarile ulterioare.

PRIMAR,

TAMAS BERNADIN