În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publică – republicata, Primaria comunei Gioseni, prin reprezentantul sau legal TAMAȘ BERNADIN, in calitate de Primar, aduce la cunostinta publica, initierea unui Proiect de Hotarare, cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit la bugetul local pentru anul 2020.
Proiectul de Hotarare urmeaza fi supus analizei, avizarii și adoptarii Consiliului local Gioseni, dupa 30 de zile lucratoare de la publicarea acestui anunt.

La prezentul anunt, anexam urmatoarele documente :

Proiect de hotărâre
Anexa tablou