,,COMUNA GIOSENI , titular al proiectului ,, Extindere sistem de canalizare in comuna Gioseni, judetul Bacau” , propus a se realiza in localitatea Gioseni, strazile:Liliacului,Bujorului,Cizmarului,Negustorului,Fierarului,Infratirii,Armoniei,Malulului si Nisipariei,judetul Bacau,anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bacau , ca nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului.

        Proiectul deciziei de incadrare si motivele care fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bacau,str. Oituz,nr. 23 , in zilele de luni-joi, intre orele 8:00-16:30 si vineri , intre orele 8:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet:www.apmbc.anpm.ro.

        Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de  zile de la data publicraii prezentului anunt,pana la data de 13.07.2018.