În perioada stării de urgență aferentă crizei covid-19, persoanele beneficiare de ASF și VMG  NU TREBUIE să se prezinte la sediul primăriei Gioseni pentru reînnoirea anchetei semestriale.

Această activitate se va relua în momentul în care se ridica starea de urgență.

Pentru informații suplimentare aplelați la numărul de telefon 0234/225233,

 

CONDUCEREA PRIMĂRIEI