Prin prezenta vă comunicăm faptul că începând cu data de 01.01.2024, dreptul la venit minim garantat (ajutor social) si alocatia pentru sustinerea familieiI(alocatia complementara) va înceta din oficiu, motivat de faptul că tot cu acestă data vor intra în vigoare Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune și H.G.R. nr. 1154/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii.

Astfel, în perioada 21.11.2023 – 20.12.2023, pentru a beneficia în continuare de acest drept, aveți obligația depunerii unei noi cereri la Compartimentul de asistență socială al Comunei Gioseni, însoțită de următoarele documente:

 

* Formularul standard de cerere VMI, care conține date privind solicitantul și date privind componența familiei și declaraţie pe propria răspundere, (se obțin de la Compartimentul de asistență socială);

 

* Actul de identitate al solicitantului și al membrilor familiei;

* Certificatul de căsătorie;

* Certificat de naștere pentru fiecare copil;

* Certificatul de deces pentru oricare membru decedat al familiei;

* Adeverințe de venit pentru toate sursele de venit ale familiei;

* Cupoane pentru toate sursele de venit ale familiei;

* Dovada școlarizării pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 16 ani;

* Angajamentul de plată (pentru situațiile în care se pot constata drepturi acordate necuvenit- se obține de la Compartimentul de asistență socială);

*Alte documente specifice situației beneficiarului.

Compatimentul de asistenta sociala

Pliant informativ VMI_WEB_16 octPoster

Poster

formular de cerere