Nr.    420         din  04.02.2019

 

 

 

 

ANUNT PUBLICITATE

 

Referitor la  : SERVICII DE INTRETINERE A ILUMINATULUI PUBLIC IN COMUNA GIOSENI,JUDETUL BACAU

 

           UAT Comuna Gioseni anunta initierea atribuirii prin cumparare directa , in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5) din Legea 98/2016 si  art. 43 alin. (1) si (3) din HG 395/2016, a contractului avand ca obiect executarea lucrarilor de reabilitare si modernizare iluminat public,comuna Gioseni,judetul Bacau.

            Prezenta invitatie pentru atribuirea contractului  de lucrari are în vedere asigurarea urmatoarelor:

            – servicii pentru realizarea obiectivului.

Sursele de finanţare a achiziţiei care urmează să fie efectuată :  bugetul local;

Limba de redactare a ofertei : limba română;

Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor;

1.    Criteriul utilizat pentru achiziţia serviciilor sus menţionate :  contractul va fi atribuit operatorului economic care a prezentat oferta clasata pe locul intai in clasamentul intocmit in ordine crescatoare a preturilor admisibile;

2.    Oferta se va face în lei, fără TVA.

3.    Valoarea estimata fara TVA : 25.000 lei  Moneda: RON

4.    Ofertele al caror pret depaseste valoarea estimata a contractului vor fi respinse ca fiind inacceptabile;

5.    Ofertele depuse dupa termenul limita se considera intarziate si vor fi respinse ca fiind neconforme

6.    Ofertele care nu indeplinesc cerintele din caietul de sarcini vor fi respinse ca fiind neconforme.

            7. Cod CPV : 50232100-1 : servicii de intretinere a iluminatului public

 

8.Termen limita de executie : de la data semnarii contractului in caz de nevoie, pana la data de 31.12.2019;

9.         Oferta va cuprinde :

-oferta financiara;

-documente de calificare;

-certificate fiscale (Primarie,ANAF);

-lista cu personalul;

-lista cu utilaje;

-lista cu furnizori;

            Data limită pentru transmiterea ofertei preliminare :11.02.2019, orele 15:15 la sediul autoritatii contractante, COMUNA GIOSENI, JUDETUL BACAU

            Data şi ora deschiderii ofertei preliminare : 12.02.2019, orele 10:00 la sediul autoritatii contractante, COMUNA GIOSENI, JUDETUL BACAU.

             Anexez lista necesara de produse.

 

Pentru asigurarea confidentialitatii,ofertele se vor prezenta in plic inchis inscriptionat cu mentiunea ,,A nu se deschide pana la data …… ora…..”.Plicul exterior va avea inscrise urmatoarele:obiectul achizitiei,adresa autoritatii contractante,adresa si denumirea ofertantului.

Ofertele care vor fi depuse dupa termenul limita,vor fi returnate nedechise.

 

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la telefon: 0234/225233,fax : 0234/225233;adresa de mail :primariagioseni@yahoo.com,persoana de contact : Turcu Ana-Maria.

 

 

PRIMAR,

TAMAS BERNADIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de produse pentru asiguarea serviciilor de intretinere a iluminatului public in anul 2019

 

 


       

Nr. crt.

Denumire produs/serviciu/lucrare

U.M.

P.U.

Cant.

Valoare

 

1

Defrisare linie electrica aeriana de iluminat public

m

 

80

 

 

2

Identificare si remediere defect/scurtcircuit la retelele el.de ilum.public

buc.

 

8

 

 

3

Reglare ceas programator in punctele de aprindere iluminat public

buc.

 

12

 

 

4

Inlocuire fotocelula de comanda iluminat public

buc.

 

6

 

 

5

Inlocuire conductor torsadat de iluminat TYIR 16+25mmp/NFA2X50+1x16mmp.

10m

 

40

 

 

6

Inlocuire ceas programator digital in punctele de aprindere ilum.public

buc.

 

6

 

 

7

Inlocuire punct de aprindere iluminat public

buc.

 

2

 

 

8

Procurare si montare conductor de aluminiu AFY 2,5-4 mmp.

m

 

100

 

 

9

Inlocuire siguranta automata 1p+n sau 2p de 10-16A in PAIP

buc.

 

6

 

 

10

Inlocuire siguranta automata 3p, 25-40A in punctele de aprindere ilum.public

buc.

 

5

 

 

11

Inlocuire siguranta automata 3p, 50-63A in punctele de aprindere ilum.public.

buc.

 

1

 

 

12

Inlocuire contactor 3p, 32-40A in punctele de aprindere iluminat public

buc.

 

5

 

 

13

Inlocuire contactor 3p, 63-80A in punctele de aprindere iluminat public

buc.

 

1

 

 

14

Servicii de inchiriere nacela autoridicatoare de tip PRB-la dispozitia benefic.

ore

 

20

 

 

  

TOTAL LEI, fara TVA:

   

 

            

 

 

Print Friendly, PDF & Email