ANUNŢ

          UAT COMUNA GIOSENI organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de Sef S.V.S.U  din aparatul de specialitate al primarului .

     Condiţii specifice de participare la concurs:

           – studii medii absolvite cu diplomă,  de bacalaureat;

           -curs sef S.V.S.U cu certificat de absolvire;

           -domiciliul stabil com.Gioseni

            -permis de conducere categoria “B” .

       Concursul se organizează la sediul Primariei Gioseni în data de 31 mai  2019 ora 10.00 – proba scrisă şi în data de 03 iunie  2019 ora 12.00 – interviul.

            Dosarele complete de participare la concurs, întocmite conform art. 6 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se depun la sediul Primariei  la secretarul comisiei de concurs, , până la data de 21 mai 2019 ora13.00.

            Proba sportiva conform Ordin   MAI  nr.96/2016 ,anexa 1 in data de 24.05.2019

Condiţiile generale şi specifice de participare, bibliografia, documentele pentru întocmirea dosarului de înscriere la concurs şi calendarul de desfăşurare a concursului sunt afişate la sediul Primariei Gioseni şi pe pagina de internet a autorităţii publice la adresa www.comunagioseni.ro.  

 

          Informaţii suplimentare la tel. 0234/225233.

 

Vezi document atașat
Vezi document atașat