PRINCIPALELE ATRIBUȚII CONTABIL

Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei Gioseni, județul Bacău, în ziua de 26.02.2020 ora 10.00 – proba scrisă și data de 28.02.2020 ora 10.00 – interviul, iar dosarele complete de concurs întocmite conform art. art. 49 din H.G. nr.  611/2008 se depun la sediul Primăriei comunei Gioseni, judeţul Bacău în termen de 20 de zile de la data publicarii  pe site-ul primariei.

Condiţiile de participare:

Condiţii generale: candidaţii  trebuie  să îndeplinească  condiţiile  prevăzute  de art. 465 alin (1) din OUG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Condiţii specifice:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 7 ani.

Condiţiile de participare, bibliografia și documentele pentru întocmirea dosarului de concurs se afişează la sediul Primăriei comunei Gioseni, județul Bacău.

Relaţii la telefon: 0234/225233 sau la sediul Primăriei comunei Gioseni.”

Persoană de contact Baltag Alina Maria.

ANUNT

BIBLIOGRAFIE

PRINCIPALELE ATRIBUȚII CONTABIL