In data de 01.10.2018, am incheiat contractul de executie lucrari pentru investitia ,, MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA GIOSENI,JUDETUL BACAU”

Vezi document atașat