Nr: 246 din: 16 Septembrie 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție privind delegarea calității de reprezentant al U.A.T. comuna Gioseni în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - A.D.I.B.,dlui Calara Alexandru, viceprimarul comunei Gioseni

Print Friendly, PDF & Email