Nr: 130 din: 07 Iulie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea procedurilor de sistem de control intern managerial în cadrul UAT comuna Gioseni , județul Bacău