Nr: 28 din: 19 Februarie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind stabilirea indemnizaţiilor de însoţitor acordate persoanelor încadrate în gradul de handicap grav ce necesită îngrijire din partea altei persoane, aflate în plată la UAT Gioseni , începând cu 13 ianuarie 2021