Nr: 51 din: 08 Martie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Codului de etică și conduită profesională al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Primăriei comunei Gioseni, județul Bacău