Nr: 53 din: 09 Martie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind desemnarea persoanei responsabile cu, completarea și actualizarea Formularelor de integritate , precum și actualizarea fișei postului dnei Turcu Ana – Maria , consilier achiziții publice, gradul profesional superior în cadrul Biroului contabilitate, achiziții publice , administrativ