Nr: 18 din: 01 Martie 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice in anul 2019 din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gioseni, judetul Bacau