Nr: 25 din: 01 Aprilie 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Gioseni, judetul Bacau