Nr: 69 din: 01 Octombrie 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Devizului General privind cheltuielile necesare realizării investiției ,, Modernizare rețea de iluminat public în comuna Gioseni, județul Bacău "