Nr: 18 din: 20 Aprilie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse școlare pentru elevii Școlii Gimnaziale ,, Ion Strat ” din comuna Gioseni , județul Bacău pentru anul școlar 2020-2021