Nr: 28 din: 25 Iunie 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Devizului General privind cheltuielile necesare realizarii investitiei ,, Modernizare drumuri de interes local în comuna Gioseni,județul Bacău “
-etapa II-