Nr: 3 din: 31 Ianuarie 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind stabilirea situațiilor deosebite și a aprobarea Regulamentului de acordare din bugetul local a prestațiilor financiare excepționale și a ajutoarelor de urgență pentru familii, personae singure /copii aflate în nevoie