Nr: 33 din: 21 Iulie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind aprobarea Devizului General privind cheltuielile necesare realizarii investitiei,, Construire grup sanitar in parcul Gioseni,sat.Gioseni, comuna Gioseni , județul Bacău “