Nr: 39 din: 06 August 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind revocarea HCL nr. 34 / 16.07.2020 și aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Gioseni, județul Bacău